FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

HET RIJEXAMEN WORDT STRENGER! MAAR WAT GAAT ER JUIST VERANDEREN EN VOORAL WANNEER?


Op het theorie-examen moet u 41 op 50 halen (was al zo), maar u mag nu maximaal 1 fout maken op een overtreding van graad 3 (bevel bevoegde persoon, voorrang enz.) of graad 4 (inhalen voor top van een helling, rood licht aan een overweg enz.) of een snelheidsovertreding.

Zelfstandig rijden op het praktijkexamen (bv. met GPS) wordt ingevoerd.

Er worden twee van de volgende zes manoeuvres uitgevoerd (na lottrekking): keren, parkeren of in rechte lijn achteruitrijden. Als u parkeren uitloot wordt er nog eens geloot uit de volgende 4 parkeermanoeuvres: rechts parkeren tussen 2 voertuigen, links parkeren tussen 2 voertuigen of achteruit of vooruit in een parkeervak loodrecht op de weg gaan staan (op een parking).

Een computertest gevaarherkenning in het examencentrum wordt ingevoerd.

Het praktisch examen kost € 40.
HOE LANG MOET IK OEFENEN MET EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS?


U moet minstens 9 maanden in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs (min. 18 jaar oud zijn en minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen) om een praktijkexamen af te leggen.
MOET MIJN BEGELEIDER OOK LES VOLGEN?


Wie als begeleider wil vermeld worden op een voorlopig rijbewijs, moet een vormingsmoment van 3 lesuren volgen. Dit kost € 20 en geeft uw begeleider nuttige informatie en tips om u optimaal te begeleiden.
WAT DOE IK ALS MIJN VOORLOPIG RIJBEWIJS VERVALLEN IS?


U kunt tot drie jaar na de geldigheidsdatum van het vervallen voorlopig rijbewijs geen nieuw voorlopig rijbewijs meer krijgen. Ofwel moet u 3 jaar wachten en dan een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen, ofwel volgt u minimaal zes uur lessen bij de rijschool en legt u uw examen af met het lesvoertuig van de erkende rijschool.
MAG IK MIJN PRAKTISCH EXAMEN DOEN ALS DE GELDIGHEID VAN MIJN THEORIE AL VERSTREKEN IS?


U kunt enkel een praktijkexamen afleggen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop u slaagde voor het theoretisch examen.

Opgelet: De datum ‘geslaagd theorie’ vindt u niet terug op het voorlopig rijbewijs. Is uw voorlopig rijbewijs bijna vervallen op het moment dat u het praktijkexamen wilt doen? Zoek dan uit wanneer u het theorie-examen hebt afgelegd! Blijkt de termijn verstreken te zijn, dan kunt u gewoon terug uw theorie-examen afleggen vóór uw deelname aan het praktijkexamen.
IK BEN ANDERSTALIG. KAN IK THEORETISCHE EN PRAKTISCHE EXAMENS AFLEGGEN IN MIJN MOEDERTAAL?


Sinds begin december 2016 is het enkel nog mogelijk om examens af te leggen met een Franse, Duitse of Engelse tolk. Voor het theoretisch examen wordt de tolk aangewezen door het examencentrum, maar betaald door de kandidaat. Voor het praktijkgedeelte moet u zelf een (beëdigd) tolk regelen.
IK WENS OVER TE SCHAKELEN VAN EEN RIJBEWIJS “AUTOMATISCH” NAAR EEN HANDGESCHAKELD RIJBEWIJS. WAT MOET IK DOEN?


Ofwel volgt u minstens 2 uur praktijk in de rijschool, gevolgd door een praktisch examen. Ofwel vraagt u een voorlopig rijbewijs aan (Model III). Daarmee kunt u minstens 1 maand en maximaal 1 jaar oefenen met een begeleider. Nadien kunt u zich aanmelden voor een praktisch examen met een handgeschakelde wagen.
MAG IK MET EEN RIJBEWIJS B MET EEN 125CC RIJDEN?


MAG IK MET EEN RIJBEWIJS B MET EEN 125CC RIJDEN? Bent u in het bezit van een rijbewijs B afgeleverd vóór 1 mei 2011? Dan mag u een motor van de categorie A1 besturen (rijbewijs categorie A1: motorfiets van maximum 11 kW en 125cc met een vermogens-gewichtsverhouding van 0,1 kw per kg). Deze regeling is enkel voorzien in België.

Om in het buitenland te rijden, moet u effectief in het bezit zijn van een rijbewijs categorie A1. Bent u echter al 2 jaar in het bezit van een rijbewijs B, afgeleverd na 1/5/2011? Dan mag u een motor categorie A1 besturen op voorwaarde dat u 4 uur opleiding heeft gevolgd in een erkende rijschool. Er zal dan een code 372 op uw rijbewijs worden toegevoegd. Dat is ook enkel toegelaten op Belgisch grondgebied.
MAG IK MET EEN VOORLOPIG AUTORIJBEWIJS OP DE AUTOSNELWEG RIJDEN?


Met een voorlopig rijbewijs mag u overal in België rijden, ook op de autosnelweg.
MAG IK MET EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS IN HET BUITENLAND RIJDEN?


De regels rond voorlopige rijbewijzen in België verschillen met die van andere Europese landen. Daardoor is uw voorlopig rijbewijs er niet geldig.

Heeft u nog vragen over het rijbewijs of het rijexamen?

Neem dan contact op met onze autorijschool in Berchem.